Pokyny k průběhu sňatečných obřadů od 19.10.2020

Od 19. října 2020 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů..

A jak to bude probíhat?

  • Účast na svatbě maximálně do 30 osob – do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář.
  • Není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat dvoumetrové rozestupy, doporučuje se, aby matrikář i oddávající od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to možné, dodržovali.
  • Účastnící sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
  • Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.
  • K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů.

Úplné pokyny naleznete zde: Pokyny sňatečné obřady