Podzimní svoz odpadů ze zahrad v sobotu 5.11. a 12.11.2022

Město Sezemice ve spolupráci s firmou SmP – Odpady a.s. provede svoz odpadů ze zahrad s tímto časovým rozvrhem:

Svoz odpadu 4.11.2023

Zámostí x Lesní8:15 – 9:00 hod
Za Humny x Komenského9:15 – 10:00 hod
Komenského x Dukelská10:45 – 11:30 hod
Bezdíčkova11:45 – 12:30 hod
Jiráskova před čp.671
– zpevněná plocha
13:15 – 14:00 hod
Kladina14:15 – 15:00 hod
Velké Koloděje15:15 – 16:00 hod
Malé Koloděje16:15 – 17:00 hod

Svoz odpadu 11.11.2023

Dražkov8:00 – 8:30 hod
Lukovna8:45 – 9:15 hod
Počaply chalupy9:30 – 10:15 hod
Počaply Ves11:00 -11:45 hod
Dětské centrum Veská 12:15 -12:45 hod
Veská - Za Lesem13:00 – 13:30 hod
Veská - Kout13:45 – 14:15 hod

Upozorňujeme, že svoz odpadů ze zahrad (tráva, listí, větve), je určen pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Sezemice nebo pro vlastníky rekreačních objektů v územím obvodu města Sezemice (včetně přisloučených obcí), kteří mají řádně uhrazený místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu. V žádném případě se nebude provádět svoz bioodpadů pocházející ze zemědělské výroby nebo z produkce soukromých firem. Odvoz těchto odpadů si každá firma musí zabezpečit na vlastní náklady.

Děkujeme za pochopení.

Odbor SM a ŽP, MěÚ Sezemice