Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice

Plán zimní údržby je základním podkladem pro zabezpečení výkonu zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice. Městský úřad v Sezemicích, odbor správy majetku a životního prostředí odpovídá podle § 26 a § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení města č. 1/2014 za sjízdnost a schůdnost místních komunikací v režimu stanoveném tímto schváleným plánem. Plán zimní údržby řeší rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na místních a účelových komunikacích a na přechodech průjezdních úseků silnic.
Detailní plán naleznete zde: Plán zimní údržby