Petiční akce proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím

Sdružení místních samospráv České republiky vyhlásilo petiční akci proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím.

Každý občan, který souhlasí s níže uvedeným zněním petice a nechce, aby výkon působnosti stavebního úřadu byl městu Sezemice odebrán, se může k petici připojit podpisem na petiční archy nejdéle do 21.06.2019 v Městské knihovně v Sezemicích nebo na Městském úřadu Sezemice. Petiční archy budou umístěny ve vestibulu úřadu, na podatelně a v pokladně.

Kompletní text petice:

My, níže podepsaní, n e s o u h l a s í m e se záměrem Vlády ČR premiéra A. Babiše odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím, neboť tím dojde k nepřijatelnému zásahu do polistopadového vývoje vztahu mezi obcemi a státem, k centralizaci státní moci. Obáváme se postupného vymizení stavebních úřadů z regionů a venkova. Návrh povede ke zhoršení dostupnosti této veřejné služby pro občany a také si vyžádá zbytečné přijetí množství nových státních úředníků, pronájem či výstavbu nových budov a bude tak mít zásadně negativní dopad na veřejné rozpočty.

Protestujeme proti netransparentnímu procesu přípravy takto zásadních změn, jenž ovládla jednostranná stavební lobby, a namítáme absenci odůvodněných analýz návrhu. Zjednodušit stavební řízení je správný záměr, lze je však provést i bez zásadních dopadů na výkon veřejné správy v naší zemi.

Zpravodaj SMS ČR – informace

SMS ČR informuje

Petiční archy