Opatření hejtmana Pardubického kraje

V době nouzového stavu, dle kterého se počínaje dnešní dnem tj. 18.března 2020 od 18 hodin, JE NAŘÍZEN PRO CELÉ ÚZEMÍ KRAJE:

ZÁKAZ VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST !!! (roušky/ústenky, respirátory/filtrační polomasky, šátky, šály a obdobné tkaniny) do:

  • prostředků veřejné dopravy (autobus, vlak, trolejbus, a jiné),
  • provozoven, kde je provoz povolen podle příslušných nařízení vlády (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékáren, výdejen zdravotnických prostředků),
  • zdravotnických zařízení (nemocnice, LDN, ambulance praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, stomatologů, dalších ambulantních specialistů apod.),
  • sociálních zařízení (ústavy sociální péče, pobytová zařízení všeho druhu apod.),
  • škol a školských zařízení,
  • pošt.