Návrh rozpočtu na rok 2021

Dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, město Sezemice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet bude předložen zastupitelstvu města dne 01.12.2020.

Občan města Sezemice, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjádřit se se k návrhu rozpočtu města, a to:

  • písemně do 30.11.2020
  • ústně na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v úterý dne 01.12.2020 od 17:00 hodin.

Návrh rozpočtu k náhledu zde: Návrh rozpočtu na rok 2021 – příjmy a výdaje