Jak vystoupit se svým dotazem na jednání zastupitelstva

Informace pro občany – krátké rady, jak vystoupit se svým dotazem na jednání zastupitelstva města.

Kdo může vystoupit v diskuzi při jednání Zastupitelstva města Sezemice?

Právo vystoupit na zasedání má:

  1. občan, který je trvale hlášen v Sezemicích
  2. fyzická osoba, která vlastní na území města nemovitost
  3. cizí státní občan, který má trvalý pobyt v Sezemicích

a zároveň dosáhl věku 18 let

Musím diskutovat pouze na témata uvedená v programu jednání?

NE, v programu každého zasedání Zastupitelstva města Sezemicích je v závěru zařazen bod „Různé“. Zde můžete vystoupit na jakékoliv téma. Diskuzní příspěvek v této části jednání může trvat maximálně 7 minut.

Mohu diskutovat i nadále v průběhu projednávání jednotlivých bodů programu?

ANO, občan může vystoupit rovněž v průběhu projednávání jednotlivých bodů, a to po ukončení diskuze členů zastupitelstva k projednávanému bodu. Toto vystoupení musí být věcné, v délce trvání maximálně 3 minut.

Musím předsedajícímu nahlásit předem, že chci na jednání zastupitelstva vystoupit?

Ne. Do rozpravy k jednotlivým bodům programu a v různém se přihlašují občané zvednutím ruky a po udělení slova předsedajícím hovoří do aktivovaného mikrofonu.
Občané budou postupně předsedajícím vyzývání, aby přednesli svůj příspěvek či dotaz. Odpověď na vznesený dotaz musí občan obdržet do 30 dnů, pokud mu není zodpovězen na zasedání a odpověď občan označí za postačující.
Podněty či dotazy mohou občané vznášet POUZE OSOBNĚ, a to při jednání Zastupitelstva města Sezemice.

Co je dobré ještě vědět?

  • K přednesení vašeho příspěvku použijete aktivovaný mikrofon.
  • Představíte se jménem a příjmením a sdělíte adresu vašeho bydliště.
  • Je dobré, když máte svůj diskuzní příspěvek připravený a napsaný. Zapisovatelka si jej od vás po vystoupení vezme pro účely archivace materiálu.

Odkazy

Potřebujete znát více podrobností k jednání Zastupitelstva? Jednací řád Zastupitelstva města Sezemice.
Termíny zasedání zastupitelstva