Jak se stát uživatelem městské knihovny

Jak se stát uživatelem městské knihovny

Městská knihovna Sezemice (MK) na základě přihlášky osoby starší 15 let, jejíž totožnost byla ověřena, vydá žadateli průkaz čtenáře, který opravňuje uživatele k využití všech služeb, které městská knihovna nabízí. U uživatelů mladších 15 let je třeba písemný souhlas zákonného zástupce, který je součástí přihlášky pro tuto kategorii.

Jaké doklady potřebuji:

Platný průkaz totožnosti a to buď:

  • občanský průkaz,
  • nebo cestovní pas,
  • nebo průkaz o povolení pobytu cizince.

Poplatky za užívání MK:

Poplatek za užívání městské knihovny po dobu 365 dní činí:

Dospělí:100 Kč
Mládež do 15 let:30 Kč
Senioři nad 65 let, ZTP, studenti do 26 let:50 Kč

Poplatek se hradí hotově při podání žádosti o

Kontakty pro další informace:

  • +420 466 931 649 – Městská knihovna Sezemice
  • +420 737 420 924 – Vedoucí knihovny
  • e-mail: knihovna@sezemice.cz

Přihláška:

  • přihlášku lze vyplnit na předepsaném formuláři přímo v knihovně nebo ji vyplnit online a zaslat na adresu městské knihovny,
  • přihláška ke stažení nyní není k dispozici, formulář se připravuje.