Jak se stát uživatelem městské knihovny

Městská knihovna Sezemice (MK) na základě přihlášky osoby starší 15 let, jejíž totožnost byla ověřena, vydá žadateli průkaz čtenáře, který opravňuje uživatele k využití všech služeb, které městská knihovna nabízí. U uživatelů mladších 15 let je třeba písemný souhlas zákonného zástupce, který je součástí přihlášky pro tuto kategorii.

Jaké doklady potřebuji:

Platný průkaz totožnosti a to buď:

  • občanský průkaz,
  • nebo cestovní pas,
  • nebo průkaz o povolení pobytu cizince.

Poplatky za užívání MK:

Poplatek za užívání městské knihovny po dobu 365 dní činí:

Dospělí:100 Kč
Mládež do 15 let:30 Kč
Senioři nad 65 let, ZTP, studenti do 26 let:50 Kč

Poplatek se hradí hotově při podání žádosti o

Kontakty pro další informace:

 • +420 466 931 649 – Městská knihovna Sezemice
 • +420 737 420 924 – Vedoucí knihovny
 • e-mail: knihovna@sezemice.cz

Přihláška:

 • přihlášku lze vyplnit na předepsaném formuláři přímo v knihovně nebo ji vyplnit online a zaslat na adresu městské knihovny,
 • přihláška ke stažení nyní není k dispozici, formulář se připravuje.