Jak se stát uživatelem městské knihovny

jak Se stát uživatelem městské knihovny

Městská knihovna Sezemice (MK) na základě přihlášky osoby starší 15 let, jejíž totožnost byla ověřena, vydá žadateli průkaz čtenáře, který opravňuje uživatele k využití všech služeb, které MK nabízí.

U uživatelů mladších 15 let je třeba písemný souhlas zákonného zástupce, který je součástí přihlášky pro tuto kategorii.

Přihlášku lze vyplnit na předepsaném formuláři přímo v knihovně nebo ji vyplnit a zaslat na adresu městské knihovny.

 

Jaké doklady potřebuji:

Platný průkaz totožnosti – občanský průkaz, případně cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince.

Poplatky za užívání MK:

Poplatek za užívání MK po dobu 365 dní činí a hradí se hotově v MK.

100 Kč dospělá osoba

50Kč, senioři nad 65 let, ZTP, studenti

30Kč mládež do 15-ti let

 

a hradí se hotově při podání žádosti o výpis.

Kontakty pro další informace:

  • Městská knihovna Sezemice

Telefon: 466 931 649

  • Vedoucí knihovny

Telefon: 737 420 924

 

E-mail: knhovna@sezemice.cz

 

Další informace zde

Formulář přihlášky ke stažení zde