Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 147/2024 Sb. byly dne 12. června 2024 vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat v pátek 20. září (14:00 – 22:00 hod.) a v sobotu 21. září 2024 (8:00 – 14:00 hod.).

Provedení voleb do zastupitelstev krajů je upraveno zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), a dále vyhláškou č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Informace k těmto volbám jsou zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Volba proběhne ve stálých volebních okrscích na území České republiky.

Volební okrsky:

Obecné informace:

Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá Městský úřad Sezemice telefonicky nebo emailem:

Výsledky voleb

  • Průběžné i konečné výsledky voleb bude možné sledovat např. na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz