Volby 2021

Volby 2021 – volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. byly dne 31. prosince 2020 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021. Informace Ministerstva vnitra ČR k volbám zde.

Přehled volebních okrsků:

Obecné informace:

Možnost hlasovat na voličský průkaz

V případě, že po vydání voličského průkazu bude volič omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, je povinen při uplatnění volebního práva u volebního stanoviště nebo prostřednictvím zvláštní přenosné schránky nahlásit, že je držitelem voličského průkazu a voličský průkaz odevzdat komisi pro hlasování.

Přenosná hlasovací schránka

Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá Městský úřad Sezemice telefonicky nebo emailem:

(netýká se voličů omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19)

Výsledky voleb

Průběžné i konečné výsledky voleb bude možné sledovat např. na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz.