Pravidla pro vydávání novin

Sezemické noviny

Sezemické noviny jsou vydávány za účelem poskytnout občanům města objektivní informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního, sportovního a dalšího dění na území města Sezemice a přisloučených obcí. Zároveň působí jako osvětový, vzdělávací a inzertní prostředek. Noviny jsou vydávány jako dvouměsíčník. Jejich přispěvatelem se může stát každý občan a organizace. Všechny příspěvky se musí řídit pravidly pro vydávání Sezemických novin.

Pravidla vydávání Sezemických novin