Mateřská škola

Mateřská škola Sezemice

Město Sezemice v roce 1994 zřídilo jako svoji příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Pohádka, Sezemice. Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy, statutárním zástupcem zástupkyně mateřské školy. Mateřská škola je devítitřídní a děti jsou zde umístěny na celodenní docházku. Celková kapacita je 213 dětí.

Mateřská škola má šest budov:

Hlavní budova

Hlavní budova obsahuje tři třídy po 25 dětech

„Školička“ 

Školička je budova s jednou třídou pro 25 dětí, která je spojena s hlavní budovou spojovací chodbou.

Penzion

Penzion je odloučené pracoviště, kde se nachází třída pro 20 dětí. Tato budova je součástí penzionu pro seniory.

Budova „Na hřišti“

Budova Na hřišti je nová budova, která byla nově otevřena pro školní rok 2010/2011. Budova patří sportovnímu klubu TJ Spartak Sezemice. V této budově byly nově vytvořeny dvě třídy pro 43 dětí.

Budova „Hasičská zbrojnice“

V budově hasičské zbrojnice byla v září 2012 otevřena třída pro 25 dětí.

Budova Choteč

Nejnovější, odloučené pracoviště pro 25 dětí, se nachází od 01.09.2014 v obci Choteč, oddělení Medvídci.

Podrobnější informace naleznete zde