Historické památky

Vzhledem k četným katastrofám v historii Sezemic se zachovalo jen velmi málo památek.

Je to především kostel Nejsvětější Trojice, který je jednou z nejvýznamnějších a nejstarších památek v našem kraji. Farní kostel, původně klášterní kostel ženského cisterciáckého řádu, prošel v průběhu staletí mnohými přestavbami a úpravami. Původní cihlové zdivo v nejstarší části kostela je vázáno ranně gotickou vazbou, v odborné literatuře nazývanou „sezemická vazba“, a pochází z první poloviny třináctého století. Dvě postranní gotické kaple kostela, kaple sv. Antonína a kaple sv. Anny, pocházejí ze 14. století. Barokní přestavba kostela proběhla v 18. století. Chrámová loď je vyzdobena nádhernými nástropními freskami Josefa Kramolína z roku 1784Interiér kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích, foto M. BalcarKostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích, foto M. BalcarKostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích, foto M. Balcar

Interiér kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích, foto M. BalcarInteriér kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích, foto M. Balcar

V blízkosti kostela je mohutná osmiboká zvonice s cibulovou věží vysoká 15 m. Její vznik není dosud spolehlivě určen, pravděpodobně byla postavena v první polovině šestnáctého století. Ve zvonici jsou čtyři zvony, dva malé (poledník a umíráček) a dva velké. Nejstarší z nich z roku 1553 nese vedle nápisu a letopočtu i vyobrazení sezemického městského znaku. Zvonice tohoto tvaru a velikosti je jedinou v Čechách.

Zvonice v Sezemicích, foto M. BalcarZvonice v Sezemicích, foto M. Balcar

Nejstarší zachovanou obytnou stavbou je dům na Husově náměstí (č. p. 92) s krásným štítem ve stylu selského baroka pocházející z osmnáctého století. Na Husově a Tyršově náměstí je několik dalších stavení s krásnými ozdobnými štíty z počátku devatenáctého století. Nejen požáry, ale i lidská nevědomost a neúcta k památkám zničila v celkem nedávné minulosti řadu měšťanských domů s cennými štíty postavených ve stylu tzv. selského baroka.

Dům č. p. 92 se štítem ve stylu selského baroka v Sezemicích, foto M. BalcarDům č. p. 92 se štítem ve stylu selského baroka v Sezemicích, foto M. Balcar

Dům č. p. 63 se štítem ve stylu selského baroka v Sezemicích, foto M. Gabriel, 2004Dům č. p. 63 se štítem ve stylu selského baroka v Sezemicích, foto M. Gabriel, 2004
Dům č. p. 98 se štíty ve stylu selského baroka v Sezemicích, foto M. Balcar
Dům č. p. 98 se štíty ve stylu selského baroka v Sezemicích, foto M. Balcar

Domy č. p. 14 a 15 na Malém náměstí, foto M. Gabriel, 2004Domy č. p. 14 a 15 na Malém náměstí, foto M. Gabriel, 2004

Mezi pozoruhodné historické památky patří také radnice, vyzdvižená v  třicátých letech devatenáctého století nad spilkou, z konce sedmnáctého století. Ve věžičce staré radniční budovy jdou dodnes hodiny, jejichž orloj ukazuje čas do čtyř světových stran a jejichž dva zvony odlité v roce 1850 odbíjejí čas dnes stejně jako před dávnými časy.

Dopisnice s dominantou radnice na Velkém náměstí vydaná nákladem J. V. Balcara ze Sezemic kolem roku 1908Dopisnice s dominantou radnice na Velkém náměstí vydaná nákladem J. V. Balcara ze Sezemic kolem roku 1908

Na Husově náměstí, v parčíku vedle radnice, stojí barokní skvost – socha českého světce, sv. Jana Nepomuckého z roku 1753.

Socha sv. Jana Nepomuckého, foto M. Gabriel, 2004Socha sv. Jana Nepomuckého, foto M. Gabriel, 2004

K charakteristickým dominantám Sezemic patří pseudogotická hřbitovní kaple Panny Marie, u které se konaly pověstné sezemické „kapličkové“ poutě. Kaple byla vystavěna v roce 1902 na nejvyšším místě Sezemic, kdysi zvaném „Kozí vrcha“.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie, v popředí památník obětem válek, foto M. Balcar

Mezi historické památky z nejbližšího okolí Sezemic patří 13,2 m dlouhý akvadukt, který je křižovatkou mlýnského náhonu, odbočujícího z řeky Loučné, se Zadní Lodrantkou, zbudovaný v roce 1892.

Akvadukt z roku 1892 – „Křižovatka“ Mlýnského potoka (náhonu) a Zadní Lodrantky, foto M. BalcarAkvadukt z roku 1892 – „Křižovatka“ Mlýnského náhonu (nahoře) a Zadní Lodrantky (dole), foto M. Balcar

O šest let později bylo rozhodnuto svést odpad zvaný Barevna do vyprojektovaného Malokolodějského odpadu. Jeho voda byla podvedena pod Zminkou zděnou shybkou a tak v roce 1898 vznikl již druhý akvadukt v sezemickém okolí.

Akvadukt z roku 1898 – „Křižovatka“ Malokolodějského odpadu s Barevnou (dole) a Zminky (nahoře), foto M. BalcarAkvadukt z roku 1898 – „Křižovatka“ Malokolodějského odpadu s Barevnou (dole) a Zminky (nahoře), foto M. Balcar

Zpracoval Miroslav Balcar, Sezemice, listopad 2021