Kompost zdarma pro občany

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kompostu do vlastních obalů.

Kde:

  • „Břízenka“, Areál u křižovatky ulic Nešporova x Bezdíčkova – technické zázemí města.

Kdy:

  • Sobota 15.04.2023 a 22.4.2023 od 8:00 hodin do 12:00 hodin a v týdnu od 17.4.2023 do 21.04.2023 od 14:00 hodin do 16:00 hodin.

Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.