Kompost ZDARMA pro občany

Kompost zdarma pro občany

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kvalitního kompostu do vlastních obalů.

  • Kde: „Břízenka“, Sadová 262, Sezemice – technické zázemí města
  • Kdy:
    • Sobota 02.04. a 09.04. 2022 od 8:00 do 11:00 hodin
    • v týdnu od 04.04. do 08.04. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin

Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.