Kompost zdarma pro občany

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kvalitního kompostu do vlastních obalů.

  • Kde:
    • „Břízenka“, Sadová 262, Sezemice – technické zázemí města
  • Kdy:
    • sobota 10.4. a 17.4.2021 od 8:00 do 11:00 hodin,
    • v týdnu od 12.4. do 16.4. 2021 od 14:00 do 16:00 hodin.

Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.