Informační linka pro seniory a osoby odkázané na pomoc druhých

Statutární město Pardubice zřídilo informační linku pro seniory, osoby ze zdravotním postižením a osoby odkázané na pomoc druhých.

Linka slouží při řešení krizových situací a zajišťování základních potřeb, ne ke konzultacím zdravotního stavu.