Informace pro občany – svoz odpadu

Svoz bioodpadu ze zahrad

Svoz bioodpadu ze zahrad se uskuteční dle rozpisu v sobotu dne 06.04.2019 pro Sezemice, Kladinu, Velké a Malé Koloděje a v sobotu dne 13.04.2019 pro Dražkov, Lukovnu, Veskou a Počaply.

sobota 06.04.2019
stanoviště
Sezemice – Zámostí08:15 – 09:00 hod
Za Humny x Komenského09:15 – 10:00 hod
K. Bezdíčka10:45 – 11:30 hod
Sadová ulice – Břízenka11:45 – 12:30 hod
Jiráskova před č.p. 671 – zpevněná plocha13:15 – 14:00 hod
Kladina14:15 – 15:00 hod
Velké Koloděje15:15 – 16:00 hod
Malé Koloděje16:15 – 17:00 hod

 

sobota 13.04.2019
stanoviště
Dražkov08:00 – 08:30 hod
Lukovna08:45 – 09:15 hod
Počaply – chalupy09:30 – 10:15 hod
Počaply – Ves11:00 – 11:45 hod
Veská – kojenecký ústav12:15 –12:45 hod
Veská – Ze Lesem13:00 – 13:30 hod
Veská – Kout13:45 – 14:15 hod

 

Kompost zdarma pro občany

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky má možnost odběru 50 kg volně loženého kvalitního kompostu.

Kde: „Břízenka“, Sadová 262, Sezemice – technické zázemí města

Kdy: Sobota dne 06.04.2019 a 13.04.2019 od 08:00 do 11:00 hodin a v týdnu od 08.04.2019 do 12.04.2019 od 14:00 do 16:00 hodin

Případný odběr v jiném termínu je možné domluvit s panem Řezníčkem na  telefonním čísle 602 179 144.

Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.