Informace – oprava ulice Palackého

Město Sezemice zažádalo o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z dotačního programu 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací. V případě přidělení této dotace bude realizována oprava místní komunikace ulice Palackého.

V rámci této opravy by došlo k opravě povrchu komunikace včetně vyrovnání obrubníků a kanalizačních vpustí, což jak předpokládáme přispěje ke zlepšení životních podmínek v této části Sezemic.

Předpokládané zahájení opravy je v červenci letošního roku.