Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Městský úřad Sezemice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice.

Místo konání:

  • město Sezemice – sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice.

Doba konání:

  • 19.10.2022 od 17:00 hodin

Program jednání zde.