Dotace z rozpočtu města

Dotace z rozpočtu města

Žádost o dotaci z rozpočtu města pro daný rok lze podat nejdéle do 31.10. předcházejícího roku

Formulář žádosti o dotaci:

  • můžete vyzvednout v kanceláři finančního odboru (přízemí) č. dveří 102, Bc. Hana Volfová, Městský úřad v Sezemicích, Husovo náměstí 790, Sezemice,
  • můžete online stáhnout zde: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Dotace je primárně určena pro neziskové organizace.

Upozorňujeme, že na žádosti podané po stanoveném termínu, nebude brán zřetel.

Zodpovídá:
Bc. Hana Volfová, tel.: 466 741 015