Žádost o poskytnutí informace č. 9/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 18.05.2023, č. j. SEZ-1465/2023/SÚ/PDo.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace formou zaslání kopie dokumentů OSÚÚP – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-4372/2023/SÚ/PDo byla poskytnuta dne 29.05.2023.