Žádost o poskytnutí informace č. 7/2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 04.04.2023, č. j. SEZ-3540/2023/SÚ/ILn.

Znění dotazu:

Žádost o poskytnutí informace formou zaslání kopie územního rozhodnutí – viz žádost.

Informace vedená pod č. j. SEZ-3627/2023/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 15.05.2023.