Žádost o poskytnutí informace č. 11/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 12.09.2022, č. j. SEZ-6593/2022/SÚ/ILn .

  • Znění dotazu: zde.

Žádost o poskytnutí informací všech územních rozhodnutí (souhlasů) a stavebních povolení (sdělení k ohlášení, kterými kdy byly povoleny stavby nyní umístěné na pozemcích č. 124/1 a č. 154/40 v k. ú. Spojil a kolaudačních rozhodnutí (souhlasů), na základě kterých jsou stávající stavby umístěné na uvedených pozemcích v současné době užívány.

Informace vedená pod č. j. SEZ- 6593/2022/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 19.09.2022.