Žádost o poskytnutí informace č. 10/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 09.09.2022, č. j. SEZ-6551/2022/SÚ/ILn .

  • Znění dotazu: zde.

Žádost o poskytnutí informací všech územních rozhodnutí (souhlasů) a stavebních povolení (sdělení k ohlášení, kterými kdy byly povoleny stavby nyní umístěné na stavební parcele č. 176 a pozemkové parcele č. 359/39 v k. ú. Veská a kolaudačních rozhodnutí (souhlasů), na základě kterých jsou stávající stavby umístěné na uvedených pozemcích v současné době užívány.

Informace vedená pod č. j. SEZ- 6551/2022/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 23.09.2022.