Veřejnoprávní smlouvy na výkon činnosti městské policie

Městská policie Sezemice informuje:

 

Město Sezemice dle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uzavřelo s níže uvedenými obcemi veřejnoprávní smlouvu, podle které Městská policie Sezemice vykonává úkoly při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku na území té obce:

Obec Býšť:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 13.11.2008, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 45577/2008 ze dne 04.11.2008, ve znění dodatku č. 1 uzavřený dnem 17.03.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 8564/2015 ze dne 05.03.2015.

Obec Časy:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 01.09.2011, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 69303/2011 ze dne 15.08.2011, ve znění dodatku č. 1 uzavřený dnem 25.04.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 18948/2015 ze dne 07.04.2015.

Obec Dolní Ředice:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 12.03.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 8557/2015 ze dne 03.03.2015.

Obec Dříteč:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 30.06.2009, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 30667/2009 ze dne 10.06.2009, ve znění dodatku č. 1 uzavřený dnem 25.04.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 18760/2015 ze dne 07.04.2015.

Obec Chvojenec:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 13.11.2008, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 45576/2008 ze dne 04.11.2008, ve znění dodatku č. 1 uzavřený dnem 08.04.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 8565/2015 ze dne 19.03.2015.

Obec Lány u Dašic:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 13.11.2008, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 45592/2008 ze dne 04.11.2008, ve znění dodatku č. 1 uzavřený dnem 03.07.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 43865/2015 ze dne 02.07.2015.

Obec Moravany:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 03.01.2013, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 78425/2013 ze dne 13.12.2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřený dnem 01.07.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 37829/2015 ze dne 03.06.2015.

Obec Němčice:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 05.03.2010, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 9710/2010 ze dne 17.02.2010, ve znění dodatku č. 1 uzavřený dnem 01.07.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 43008/2015 ze dne 30.06.2015.

Obec Ostřetín:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 12.03.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 8197/2015 ze dne 03.03.2015.

Obec Ráby:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 10.07.2012, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 36410/2012 ze dne 18.06.2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřený dnem 01.07.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 38136/2015 ze dne 30.06.2015

Obec Rokytno:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 13.11.2008, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 45600/2008 ze dne 04.11.2008, ve znění dodatku č. 1 uzavřený dnem 12.03.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 8560/2015 ze dne 02.03.2015.

Obec Slepotice:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 03.01.2013, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 78446/2012 ze dne 13.12.2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřený dnem 26.06.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 36315/2015 ze dne 03.06.2015.

Obec Spojil:

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dnem 04.09.2008, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 38889/2008 ze dne 02.09.2008, ve znění dodatku č. 1 uzavřený dnem 25.04.2015, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 18951/2015 ze dne 07.04.2015.