Veřejnoprávní smlouvy na výkon činnosti městské policie