Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice úředník územně samosprávného celku „REFERENT/REFERENTKA OSMŽP“