Podmínky výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města