Návrh změny č. 2 Územního plánu Sezemice

Nové dokumenty:

Veřejná vyhláška – veřejné pojednání

A,C – Textová část – odůvodnění

B1 – Základní členění území

B2 – Hlavní výkres

B3a – Voda, kanalizace

B3b – Energetika

B4 – Doprava

B5 – Veřejně prospěšné stavby

D1 – Koordinační výkres

D3 – Zábor ZPF