Usnesení zastupitelstva města 2014 – volební období 2014 – 2018