Černé skládky biologicky rozložitelného odpadu

V posledních dnech jsme zaznamenali, že se někteří občané zbavují bioodpadu tak, že ho odkládají na různá místa v obci. Chceme Vás tímto upozornit, že toto není povolený způsob likvidace bioodpadu. Zakládají se tak černé skládky, které se vyskytují zpravidla u čtvrtí rodinných domů a obsahují především posekanou trávu, listí, ořezané větve, zeminu apod. Pokud občan neoprávněně založí skládku odpadu nebo odkládá odpad mimo vyhrazená místa může mu úřad udělit pokutu až do výše 50.000 Kč.

Lidé odkládají bioodpad často na sousední pozemky v dobré víře, že je rozložitelný a ničemu neublíží, ba naopak ještě přírodě prospěje. I sousední pozemky však mají vlastníka a tímto jednáním dochází k znečišťování cizích pozemků, zejména ve vlastnictví města a státu a často jde i o lesní pozemky. Následné odstranění skládky stojí nemalé finanční prostředky. Postupným navážením bioodpadu vznikají nevzhledné hromady a dochází zde ke špatnému kompostovacímu procesu. Zvláště u skládek složených převážně z posekané trávy dochází k procesu zahnívání a následný zápach. V neposlední řadě skládka narušuje vzhled města, a proto nebuďme lhostejní k místu kde žijeme a k životnímu prostředí.

Město Sezemice nabízí pro své občany bezplatné odložení bioodpadu na sběrném dvoře v areálu Labská firma Flor s.r.o., provozní doba pondělí až pátek od 7,00 do 15,00 hodin. Dále je možné využít pravidelný svoz bioodpadu, který si můžete zajistit na městském úřadu. Také dvakrát do roka probíhá jarní a podzimní svoz ze zahrad, kdy město přistavuje zdarma kontejnery, do kterých můžou občané dát svůj bioodpad.

Vzhledem k zavedenému systému nemají občané města žádný důvod tvořit černé skládky.

Odbor správy majetku a životního prostředí