69.ročník Sezemické lávky | Výsledky

Vojta překonal svého tátu

Tradičně třetí víkend v Sezemicích ve znamení Sezemické pouti a s ní spojené nejstarší akce v historii města Sezemické lávky (69. ročník) přinesl opět spoustu skvělé zábavy a setkání se s přáteli.

Nově samostatná kategorie – ženy.
Nejlepší výkon v jízdě na kole měl Vojta, který překonal svého tátu. Favoritem této kategorie byl několikanásobný vítěz Tomáš Karel (rok 2020 – 43,42 s ), letos ho překonal jeho syn Vojta ve vynikajícím čase 55,72 s. Měří se nejen přejezd lávky, ale i čas udržení se na samotné lávce na kole.
  • Letošní lávka měřila 22 m a široká byla 22 cm.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce a dále všem sponzorům za ceny.