Finanční úřad | Daň z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Pardubický kraj ve věci daně z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, informuje.

V měsíci lednu 2022 budou někteří občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Pardubický kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odděleních majetkových daní jednotlivých územních pracovišť Finančního úřadu pro Pardubický kraj. Vzhledem k současné epidemické situaci chce tomuto předcházet, ovšem současně se nebrání poskytování služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Toho by chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy přes určená telefonní čísla budou poplatníkům k dispozici zaměstnanci útvarů majetkových daní, kteří odpoví na veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých vě. Telefonicky rovněž pomůžou poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodnou na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu (územního pracoviště), respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou nebo elektronicky prostřednictvím daňového portálu.