Mateřská škola Sezemice – vyjádření ředitelky školy Veroniky Machaté

Dnes zveřejnila oficiální vyjádření také ředitelka Mateřské školy Sezemice.
„Chraňte zdraví své i ostatních. Dle Školního řádu mateřské školy jste povinni přivádět do mateřské školy pouze dítě zdravé, nemající žádné příznaky nemoci či infekce a ihned hlásit mateřské škole jakékoliv infekční onemocnění. Pokud bude vaše dítě v mateřské škole vykazovat známky akutního onemocnění, budete bezodkladně vyrozuměni a vaší povinností bude co v nejkratší době si dítě z mateřské školy vyzvednout.“ vzkazuje rodičům ředitelka, Veronika Machatá.