Rada města Sezemice

Rada města je v oblasti samostatné působnosti výkonným orgánem Města Sezemice a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Má pět členů – radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady. Rada města Sezemice se schází zpravidla jednou za dva týdny. Její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná.
Rada města zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu. Je oprávněna vydávat nařízení města. Plní vůči příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města úkoly zřizovatele. Podle potřeby zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise a kontroluje jejich činnost v oblasti samostatné působnosti. Schvaluje organizační řád městského úřadu, jmenuje a odvolává vedoucí odborů. Stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

 

Jednací řád rady města

Telefon:
fax: 466930454
pevná linka: 466741012
pevná linka: 466741010
WWW:
oficiální: http://sezemice.cz/

 

E-mail:
oficiální: mesto@sezemice.cz
neoficiální: martin.stanek@sezemice.cz
neoficiální: vlastimil.plechacek@sezemice.cz
ID datové schránky:
aktb28e
IČO:
00274241
DIČ:
CZ00274241
Adresa:
Město Sezemice
Rada města
Husovo nám. 790
533 04 Sezemice

Kontakty