Komise sportu

Komise sportu

Rada města zřídila komise v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města.

Složení komise sportu:

Předseda:

Mgr. Luboš Krejčík (člen zastupitelstva města)

Členové:

 • Jana Lohniská
 • Renata Novotná
 • Tomáš Doktor
 • Zdeněk Lába
 • Anna Remešová
 • Markéta Dvořáková
 • František Čihák
 • Vladimír Valečka
 • Martin Srazil
 • Lenka Černá

Činnost komise sportu:

Komise sportu zejména:

 1. Spolupracuje s jednotlivými sportovními a zájmovými organizacemi zaměřenými také na sportovní aktivity, které sídlí na území města.
 2. Zajišťuje sportovní akce organizované městem a zodpovídá za jejich řádný průběh.
 3. Zprostředkovává vztah mezi městem a jednotlivými sportovními a zájmovými organizacemi.
 4. Předkládá radě města návrh na rozdělení finančních prostředků schválených zastupitelstvem na sportovní činnost mládeže jednotlivým sportovním neziskovým organizacím.
 5. Předkládá finančnímu výboru prostřednictvím finančního odboru návrh rozpočtu na činnost komise.