Komise sociální

Sociální komise

Rada města zřídila komise v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města.

 

Složení sociální komise:

Předsedkyně:

Zděna Karlová

Členové:     

Ivana Hrdá

Luďka Chválová

Eva Řezníčková

Mgr. Renata Vyhnálková

Barbora Krátká

Anna Remešová

Hana Udržalová

Vlasta Čiháková

Anna Fizková

Jaroslava Blažková

Olga Borovcová

Činnost sociální komise

Komise sociální zejména:

  1. Zajišťuje sociální agendu, která se týká samostatné působnosti obce.
  2. Zajišťuje agendu na úseku péče o rodinu a děti, která se týká samostatné působnosti obce.
  3. Spolupracuje s orgány veřejné správy v oblasti sociální a v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
  4. Upozorňuje na nežádoucí jevy v rodinách s dětmi (týrání dětí, trestná činnost dětí), navrhuje opatření.
  5. Provádí vyhledávání občanů, kteří potřebují pomoc (zdravotně postižení a starší osamělí občané, sociálně slabší rodiny a matky samoživitelky).
  6. Předkládá návrhy na přidělení bytů ve vlastnictví města ze sociálního hlediska.
  7. Předkládá finančnímu výboru prostřednictvím finančního odboru návrh rozpočtu na činnost komise.