Komise sociální

Rada města zřídila komise v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města.

Složení komise:

Předseda

 • Mgr. Eva Řezníčková

Členové:

 • Zděna Karlová
 • Ivana Hrdá
 • Mgr. Marcela Dvořáková
 • Mgr. Renata Vyhnálková
 • Barbora Krátká

Činnost komise:

 • zajišťuje sociální agendu, která se týká samostatné působnosti obce,
 • zajišťuje agendu na úseku péče o rodinu a děti, která se týká samostatné působnosti obce,
 • spolupracuje s orgány veřejné správy v oblasti sociální a v oblasti sociálně právní ochrany dětí,
 • upozorňuje na nežádoucí jevy v rodinách s dětmi (týrání dětí, trestná činnost dětí), navrhuje opatření,
 • provádí místní šetření, poradenství i sociální prevenci. Provádí vyhledávání občanů, kteří potřebují pomoc (zdravotně postižení a starší osamělí občané, sociálně slabší rodiny a matky samoživitelky),
 • předkládá návrhy na přidělení bytů ve vlastnictví města ze sociálního hlediska,
 • plní další úkoly podle dispozic rady,
 • předkládá finančnímu výboru prostřednictvím finančního odboru návrh rozpočtu na činnost komise.