Komise pro občanské záležitosti

Rada města zřídila komise v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města.

Složení komise:

Předseda

Členové:

 • Zděna Karlová
 • Lucie Klímová
 • Lenka Kopecká
 • Jana Hlotanová
 • Dana Jelínková
 • Jiřina Krejčíková

Činnost komise:

 • zajišťuje a pořádá slavnostní akce – vítání občánků, zlaté a diamantové svatby apod.,
 • zajišťuje upomínkové předměty na akce: vítání žáků do prvních tříd základní školy, rozloučení dětí s mateřskou školou a se základní školou,
 • zajišťuje agendu spojenou s oslavami významných životních jubileí občanů Sezemic a občanů Sezemic, kteří jsou umístěny v domovech pro seniory,
 • organizuje zájezdy a akce pro seniory, jednou ročně zajišťuje společenskou akci pro seniory,
 • zajišťuje osobní návštěvy 80letých, 85letých, 90letých a pak každý rok. Mimořádnou pozornost věnuje blahopřání 100letým a starším jubilantům, včetně propagace ve sdělovacích prostředcích,
 • plní další úkoly podle dispozic rady,
 • předkládá finančnímu výboru prostřednictvím finančního odboru návrh rozpočtu na činnost komise.