Komise pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti

Rada města zřídila komise v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města.

Složení komise pro občanské záležitosti:

Předseda:

Mgr. Lukáš Knaute (člen zastupitelstva města)

Členové:

Zděna Karlová

Lucie Klímová

Lenka Kopecká

Jana Hlotanová

Dana Jelínková

Šárka Ulrychová

 

Činnost Komise pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti zejména:

  1. Zajišťuje a pořádá slavnostní akce – vítání občánků, zlaté a diamantové svatby apod.
  2. Zajišťuje upomínkové předměty na akce: vítání žáků do prvních tříd základní školy, rozloučení dětí s mateřskou školou a se základní školou.
  3. Zajišťuje agendu spojenou s oslavami významných životních jubileí občanů Sezemic a občanů Sezemic, kteří jsou umístěny v domovech důchodců.
  4. Organizuje zájezdy pro seniory.
  5. Předkládá finančnímu výboru prostřednictvím finančního odboru návrh rozpočtu na činnost komise.