Komise kultury

Komise kultury

Rada města zřídila komise v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města.

Složení komise kultury:

Předseda:

Ing. Václav Trunec (člen zastupitelstva města)

 

Členové:

Miroslava Holečková

Marie Schillerová (členka zastupitelstva)

Petra Procházková (členka zastupitelstva)

Barbora Krejčíková

Stanislava Rudolfová

Jiří Kožnar

Petr Svoboda

Martin Šimek

 

Činnost komise kultury:

Komise kultury zejména:

  1. Zajišťuje kulturní a společenské akce organizované městem a zodpovídá za jejich řádný průběh.
  2. Předkládá radě města návrh na použití finančních prostředků, které schválilo zastupitelstvo na kulturní a společenské akce.
  3. Předkládá finančnímu výboru prostřednictvím finančního odboru návrh rozpočtu na činnost komise.