Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)

Městský úřad Sezemice ověřuje podpisy a listiny za základě žádosti každé fyzické i právnická osoby.
Ověřování – ověřují se podpisy (legalizace) a ověřují fotokopie (vidimace) jakýchkoli dokladů s výjimkou:

Městský úřad neprovede vidimaci:

 • opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
 • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
 • jsou-li v listině, která si vidimuje změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost

Městský úřad neprovede legalizaci, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
K ověření podpisu je potřeba doložit občanský průkaz či pas. K ověření kopie listiny není třeba se průkazem prokazovat.

Správní poplatky:

 • ověření podpisu 50 Kč
 • ověření listiny 30 Kč (za každou započatou stranu)
Osvobození od správních poplatků:

Dle ustanovení § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kdy a kde lze ověřit podpis a listinu:

Pondělí, středa – od 08:00 do 11:30 hodin – od 12:30 do 17:00 hodin
Úterý a čtvrtek – po telefonické dohodě s úřední osobou
Pátek – 08:00 hodin – 11:00 hodin

 • Matrika a evidence obyvatel
  • Petra Matúšů
  • Telefon: 466741017
 • Odbor správy majetku a životního prostředí (podatelna)
  • Simona Petrisková – telefon: 466741021
  • Eva Dohnanská – telefon: 466741020

Ověření podpisu a listin provádí každý obecní a městský úřad, pobočky České pošty a notáři.

Kontakty pro další informace:

 • Matrika a evidence obyvatel
  • Telefon: 466741017

Odkazy

Portál veřejné správy – životní situace