Jak požádat o výpis z evidence rejstříku trestů z CZECH POINTu

Městský úřad Sezemice na základě žádosti osoby, jejíž totožnost byla ověřena, vydá výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (dále též „výpis“) týkající se této fyzické osoby.
O výpis lze požádat prostřednictví datové schránky – elektronického podání. Odkaz: zde

O výpis je oprávněna požádat každá fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost či trvalé bydliště.

Kontaktní místo CzechPOINTu – Městský úřadu Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice:

  • Matrika a evidence obyvatel
  • Finanční odbor (pokladna)

Jaké doklady potřebuji k pořízení výpisu:
Platný průkaz totožnosti – občanský průkaz, případně cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince.

Poplatky za vydání výpisu:
Poplatek za podání žádosti o výpis činí 100 Kč a hradí se hotově při podání žádosti o výpis.

Kontakty pro další informace:

  • Matrika a evidence obyvatel
    • Telefon: 466741017
  • Finanční odbor (pokladna)
    • Telefon: 466741016

E-mail: mesto@sezemice.cz

Další kontaktní místa Czech POINTu

Obecní a městské úřady, pobočky České pošty, Hospodářské komory, notáři.

Další informace zde