Co dělat při ztrátě rodného a oddacího dokladu nebo úmrtního listu (matričního dokladu)

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. Žadatel se obrátí osobně nebo písemně /duplikát matričního dokladu lze vyřídit na základě písemné žádosti s podpisem žadatele, poté je zaslán do vlastních rukou/ na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství, registrované partnerství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství, registrované partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed-zvláštní matriku.

Za vydání druhopisu (duplikátu, každého dalšího dokumentu) rodného, oddacího, či úmrtního listu se platí 300 Kč za matriční doklad podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Pokud žádáte o vydání druhopisu přímo na matrice, zaplatíte správní poplatek v kanceláři matriky nebo na pokladně. Tento poplatek nelze platit kolky! (kolky lze ze zákona platit pouze úkony před státními orgány, nikoliv orgány obcí jako je např. městský úřad). Duplikát (druhopis) matričního dokladu však lze zaslat žadateli i prostřednictvím pošty na základě písemné žádosti s podpisem žadatele. Poté je zaslán do vlastních rukou. Správní poplatek lze po dohodě zaslat spolu se žádostí přímo matričnímu úřadu.

Kontakty pro další informace