Volby 2019

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky a stanovil dny jejich konání na 24. a 25. května 2019.

První den voleb, v pátek 24. května 2019, proběhne hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, druhý den voleb, v sobotu 25. května 2019, se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin   

Informace obdržíte:

Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice

Tajemnice městského úřadu
kancelář č.  202 (1. patro)
telefon: 466 741 013
e-mail: irena.ralisova@sezemice.cz

Informace pro voliče o možnosti hlasování mimo volební místnost při volbách do Evropského parlamentu 2019:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Městský úřad Sezemice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena (tzn. pouze ve svém volebním okrsku).

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Pozn.: požadavek je možno nahlásit telefonicky na tel. č. 466 741 013 nebo e-mailem na adresu: mesto@sezemice.cz či osobně (popř. prostřednictvím jiné osoby) na Městském úřadu Sezemice, anebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi. Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti zde.