Občanské sdružení čs. dobrovolnílků ve Francii 1914-1918 a 1939-1945, z.s.

Občanské sdružení československých dobrovolníků ve Francii (OSČDF) 1914-1918 a 1939-1945, z.s.

Sídlo:

  • Mezi Mosty 693, 533 04 Sezemice
  • IČ: 01630784

Statutární orgán:

  • Mgr. Petr Zikmund (předseda spolku) a Ing. Petr Holý (místopředseda spolku)

Kontakt:

  • Email: holy.petr@centrum.cz
  • Telefon: 728 074 223, 724 960 642

Základní náplň činnosti spolku tvoří především:

  • Zachování historické vzpomínky a odkazu čs. dobrovolníků působících ve Francii v obou světových válkách.
  • Účast na pietních akcích a ceremoniích organizovaných doma a v zahraničí u příležitosti významných milníků naší historie a obou světových válek.
  • Šíření osvěty a výchova dalších generací k historickému odkazu čs. legionářů.
  • Udržování a rozvoj spolupráce a partnerství s organizacemi a spolky doma i v zahraničí k dosahování společných cílů.
  • Prohlubování spolupráce s městem Sezemice.

Občanské sdružení československých dobrovolníků ve Francii (OSČDF) 1914–1918 a 1939–1945 bylo založeno v roce 2013 v Sezemicích. Ustavující schůze sezemického sdružení se konala 26. února 2013 a jejím předsedou se stal pan Bohuslav Kopecký.

Činnost spolku, který má aktuálně 10 členů, je zaměřena především na účast na významných akcích a ceremoniích na území Pardubického kraje, jako je pietní akt v Památníku Ležáky, pietní akt u pomníku radisty a šifranta skupiny Silver A Jiřího Potůčka v Trnové v Pardubicích, nebo pietní akt k výročí vzniku samostatného československého státu na náměstí Československých legií v Pardubicích.

Členové spolku aktivně spolupracují s partnerskou organizací ve Francii (Association des Volontaires Tchécoslovaques en France), zastoupenou panem Pavlem Lešákem a partnerským městem města Sezemice Neuville-Saint-Vaast. Členové spolku se s podporou města Sezemice rovněž účastní ceremonií organizovaných ve Francii a to ve městech a obcích Dankerque, Wormhout, Neuville-Saint-Vaast a na československém hřbitově La Targette. Současně navštěvují místa spojené s působením čs. legionářů ve Francii, se zaměřením na Rotu Nazdar a sezemického rodáka praporečníka Karla Bezdíčka.

Mezi nejvýznamnější domácí partnerské organizace z hlediska spolupráce patří Československá obec legionářská, Památník Lidice (Ležáky) a Krajské vojenské velitelství Pardubice.