Hasiči Sezemice

Hasiči Sezemice - logo

Hasiči Sezemice, z. s.

Sídlo:

  • Mezi Mosty 693, 533 04 Sezemice
  • IČ : 64810216
  • Statutární orgán: Jiří Kolář, předseda

Kontakt:

Spolek Hasiči Sezemice z.s. je zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 2999/KSHK.

V dnešní době mají Hasiči Sezemice z.s. 42 členů. Bohužel členská základna stárne a mladší ročníky nejeví o práci u Hasičů zájem. Zásahová jednotka sboru v Sezemicích má celkem 18 hasičů. Sbor se podílí spolu s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje na plnění úkolů protipožární ochrany a technické pomoci v územním obvodu města Sezemice a na vyžádání i mimo něj. Vedle této činnosti se účastní záchranných prací při živelných pohromách, zejména při záplavách, kterých jsme v dnešní době častými svědky.

Sezemičtí hasiči nechybí ani u žádné důležité společenské události v našem městě. Každoročně pořádají ples, účastní se při kladení věnců ve svých parádních uniformách, pomáhají při dětských dnech, zajišťují bezpečnost při mnoha akcí, jako například Pálení čarodějnic, řídí dopravu při závodech apod.

Hasiči Sezemice z.s. mají rovněž početnou dětskou základnu. Děti se pod vedením zkušených vedoucích zúčastňují soutěží v požárním sportu a jsou pořadatelem nočních útoků a Sezemického braňáčku.

Každý pátek od 17:00 hodin mají děti schůzku v klubovně v hasičské zbrojnici. Jsou vítáni všichni, kteří mají zájem o hasičinu a pohyb na čerstvém vzduchu.

 

Brigáda na sběr odpadků po okolí SezemicOcenění dlouholetého člena
Brigáda na sběr odpadků po okolí SezemicOcenění dlouholetého člena