Zprava o uplatnovani UP Sezemice 2015

Zpráva o uplatňování Územního plánu Sezemice včetně pokynů ke zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Sezemice – červenec 2015.

Přílohy