Žádost o poskytnutí informace č. 9/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 11.07.2022, č. j. SEZ-4986/2022/SÚ/ILn .

  • Znění dotazu: zde

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Informace vedená pod č. j. SEZ- 4986/2022/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 11.07.2022.