Žádost o poskytnutí informace č. 8/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 27.06.2022, č. j. SEZ- 4662/2022/SÚ/ILn .

  • Znění dotazu: zde

Žádám o informace týkajících se parcel č. 314/27, 314/28 (katastrální územ Veská, obec Sezemice). Žádám o informace, zda se jedná o zastavitelný pozemek a pokud ano, jaký typ stavby lze na území těchto pozemků postavit. Jaká je maximální zastavitelná plocha pozemku,
jak daleko od hranice pozemku lze stavět.

Informace vedená pod č. j. SEZ-4707/2022/SÚ/ILn byla poskytnuta dne 29.06.2022.