Žádost o poskytnutí informace č. 7/2022

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla doručena dne 10.06.2022, č. j. SEZ-4036/2022/SM/MDo .

Znění dotazu: vzal žadatel zpět

Žádáme o vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace v k. ú. Velké Koloděje. Pozemek p. č. 10/2 a blízké okolí. Z důvodu likvidace splaškových vod z objektu novostavby rodinného domu.

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vedenou
pod č. j. SEZ-4036/2022/SM/MDo, vzal žadatel zpět.